Písmo

  • pieskované 
  • ručne sekané
  • kovové

 

 

Fotokeramika, Škrábané motívy

Plechové vázy a svietniky

Žulové vázy a svietniky

Žardiniery a urnové schránky