Rady

Terazzo/Umelý kameň

Údržba

Terazzo/Umelý kameň

Sa skladá hlavne z cementu a mramorovej drte. Preto jeho životnosť nie je taká dlhá, ako pri prírodnom kameni. Životnosť však môžemte predĺžiť používaním ochranných prípravkov (AKEMI, BELLINZONI). Aby bol výsledok čo najlepší, musí mať pomník čistý a hladký povrch. Pokiaľ je pomník zvetralý, mal by sa prebrúsiť. Veľa ľudí postupuje pri odstraňovaní nečistôt nesprávne a v konečnom dôsledku materiál ešte viac poškodí.

Ako sa vyhnúť poškodeniu terazza/umelého kameňa:
- nepálte kahance s umelým obalom priamo na kameni , obal je totiž horľavý a može sa zapáliť spolu s voskom a narobí veľké škody vo svietnikoch a na    povrchu umelého kameňa
- nepoužívajte kahance s oceľovým krytom a vence, čo obsahujú kovové časti, kov rýchlo skoroduje a hrdza nasiakne do mikroštruktúry umelého kameňa, odkial sa velmi ťažko odstraňuje
- pri čistení hrobov by ste nemali používať napríklad drôtenné kefy a pod. (poškodíte povrch kameňa)

Odporúčame:
- používať  sviečky a kahance s hliníkovým obalom a páliť  v lampášoch a misach na sviečky
- vence kupovať bez  drôtov, alebo dať pod vece s drôtmi igelit
- na odstránenie bežného znečistenia využívajte čistú vodu
- na chemické čistenie sú vhodné špeciálne prípravky (AKEMI, BELLINZONI, …)
- vyhnite sa prostriedkom, ktoré zanechávajú na povrchu film (Diava, …).

V prípade silného poškodenia zverte opravu  NÁM.
 

 

Prírodný kameň

Prírodný kameň

Medzi najčastejšie používaný prírodný kameň sa radí mramor alebo žula. Sú narezané a vytvarované na mieru a majú vyleštený povrch.

Mramor je savý a mäkší ako žula, preto je jeho životnosť oveľa kratšia. Do štruktúry mramoru sa v zime dostane voda, ktorá naruší povrchovú štrukturu. Začne mrviť a praskať, čím vzniknú vhodné podmienky na uchytenie machu a lišajníkov, ktoré ho ešte viac zničia. Tento proces sa nedá úplne zastaviť, dá sa len spomaliť častým čistením povrchu. Do mramoru veľmi ľahko nasiakne aj hrdza, nečistoty, vtáčí trus a pod. Takisto je potrebné povrch pravidelne ošetrovať a čistiť. Starý mramor sa dá prebrúsiť, čím sa mu vráti hladkosť a čistotu povrchu.

Žula je kameň, ktorý má oveľa menšiu savosť ako mramor a pevnú mikroštruktúru. Preto jej poveternostné podmienky ubližujú oveľa menej. O žulu sa treba starať minimálne. Kvôli kráse a lesku je občas potrebné povrch preleštiť chemickými prípravkami (AKEMI, BELLINZONI). Je potrebné dbať na to, aby doplnky nezačali korodovať, môžu nasiaknuť do povrch kameňa.

V prípade silného znečistenia zverte čistenie hrobu NÁM.

Doplnky

Doplnky

Medzi doplnky patria všetky ozdobné či funkčné predmety pripevnené či položené na pomníku.

Najčastejším problémom sú lampáše. Často je nutné kúpiť nový lampáš, pretože starý zhorel. Dá sa tomu zabrániť tak, že budete používať len nízke kahance s hliníkovým obalom, ktoré sú bezpečné. Najvhodnejšie lampáše sú  antikorové, bronzové alebo žulové, nepodliehajú korózii.

Pri vázach, ľudia zabúdajú na to, že v zime sa naplnia vodou a tá ich po zamrznutí roztrhne. Na zimu treba vázu ale aj lampaš prikryť aby nedošlo ku zbytočnému poškodeniu. Na prikrytie použijte napríklad igelitovú tašku.
 

 

Spoje

Spoje

Veľa ľudí zanedbáva spoje na pomníkoch. Pomníkové diely sú bežne pospájané obyčajným cementom, ktorý pri nesprávnom nanesení môže vypadávať. Na spoje sa používa tiež silikón na kameň, ktorý je v niektorích prípadoch estetickejší.