Ponúkame Vám nasledovné služby:

  •  demontáž starých pomníkov, obkladov, dlažieb a búracie práce betónových základov a chodníkov
  •  odvoz a likvidácia sute
  •  rekonštrukcie starých pomníkov
  • obnova starších pomníkov brúsením alebo vysokotlakovým čistením bez demontáže pomníka
  • montáž nových pomníkov, doplnkov, obkladov, dlažieb
  • betónovanie nových základov a chodníkov s použitím roxorov (železobetón)
  • vyrovnávanie spadnutých, nahnutých pomníkov aj bez demontáže pomníka
  • očistenie, umytie a impregnácia žulového alebo terazzového pomníka s úpravou okolia
  • grafické spracovanie pomníka pred montážou